THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: 00:00:00 05/09/2023 (GMT+7)

 

UBND HUYỆN HÀ TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ

 LÝ THƯỜNG KIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 22/TB-LTK

 

Hà Trung, ngày 09 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

 

Thực hiện Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND huyện về việc Phê duyệt đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Hà Trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 170/KH-PGDĐT ngày 08/5/2023 của Phòng GDĐT Hà Trung về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024;

Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2 lớp, không quá 80 học sinh.

2. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

          3. Đối tượng, điều kiện và căn cứ dự tuyển

Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành, có đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả học tập được ghi trong học bạ lớp cuối cấp: đánh giá về phẩm chất và năng lực từ Đạt trở lên; kết quả kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Việt và môn Toán không có môn nào dưới 8 điểm.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Đơn xin dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu riêng);

b) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học;

c) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

(Lưu ý: Mục b và c được bổ sung sau khi học sinh trúng tuyển vào trường THCS Lý Thường Kiệt).

5. Lịch thời gian kiểm tra

- Buổi sáng ngày 30/5/2023: từ 8h00 thí sinh có mặt tại trư­ờng THCS Lý Thường Kiệt để xem địa điểm, số báo danh, phòng kiểm tra và học quy chế kiểm tra.

- Buổi chiều ngày 30/5/2023:

+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ: Làm bài kiểm tra môn Toán.

+ Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30: Làm bài kiểm tra môn Tiếng Việt.

- Từ ngày 31/5 đến 03/6: Chấm bài và thông báo kết quả.

6. Xét trúng tuyển:

6.1. Căn cứ xét trúng tuyển:

- Chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao;

- Kết quả 2 bài kiểm tra năng lực: điểm tối đa cho mỗi bài là 20 điểm.

6.2. Nguyên tắc xét trúng tuyển:

- Chỉ xét trúng tuyển đối với những học sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Mục 3; tham gia đủ 02 bài kiểm tra, không vi phạm quy chế và không có bài kiểm tra nào dưới 10 điểm.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm các bài kiểm tra Tiếng Việt, Toán.

- Điểm trúng tuyển căn cứ vào ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Tổng điểm kiểm tra định kỳ môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cao hơn; có chứng chỉ trong các kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia và theo chuẩn quốc tế. Nếu cuối cùng các chỉ số vẫn bằng nhau thì có xét tuyển hay không do hội đồng tuyển sinh của nhà trường quyết định.

7. Lịch công tác tuyển sinh:

10-20/5/2023

Tuyên truyền tuyển sinh đến học sinh, PHHS trên địa bàn huyện (qua Đài Phát thanh huyện, các phương tiện thông tin...).

09-22/5/2023

- Phát hành đơn và hướng dẫn đăng kí xét tuyển.

- Thu đơn đăng ký dự xét tuyển tại trường. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút (trừ ngày Chủ nhật).

- 17 giờ 00 ngày 22/5/2023 chốt danh sách học sinh đăng kí dự tuyển.

23/5/2023

- Tổng hợp số học sinh đăng ký dự xét tuyển, báo cáo phòng GD&ĐT. Thông báo công khai số học sinh đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

Từ 25-29/5/2023

Phòng GDĐT ban hành các văn bản về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

30/5/2023

Từ 8 giờ 00: Học sinh xem phòng thi, số báo danh.

30/5/2023

Từ 14 giờ 00: Học sinh làm bài kiểm tra năng lực.

Từ 31/5 đến 20/6/2023

Chấm bài, thông báo kết quả.

Tiếp nhận và tổ chức phúc khảo bài kiểm tra (nếu có).

Xét trúng tuyển, thông báo kết quả trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT, UBND huyện.

 

8. Kinh phí tuyển sinh: Nhà trường tự bố trí từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác. Học sinh dự tuyển không phải nộp bất kì khoản kinh phí nào.

Trường THCS Lý Thường Kiệt vui mừng chào đón những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học và đủ điều kiện dự tuyển đăng kí tham gia và trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023-2024.

Chúc các em tham gia dự tuyển đạt kết quả cao.

 

Nơi nhận:                                 

- Đăng website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Danh Hoàng

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Ý kiến thăm dò